Ge tillbaka till framtiden!

Inkomna donationer styrs till Hankens grundverksamhet och stöder Hanken som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola.

Donera via en onlinedonation, direkt till Hankens donationskonto eller via MobilePay
 

Onlinedonation (via nätbanken)

Detta är det enklaste sättet att donera men möjliggör endast donationer inkluderade i Sitras medfinansiering.

Bankkonto

Nordea: FI28 1745 3000 0995 58 (NDEAFIHH)
Skriv donatorns namn och hemadress i meddelandefältet samt "ok" om du godkänner att ditt namn publiceras som donator. 

MobilePay

Till Hankens nummer: 70043
Skriv i meddelandefältet donatorns e-postadress samt "ok" ifall du godkänner att ditt namn publiceras som donator. 

 

Räkna med Hanken

Hanken har deltagit i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten hösten 2022 som medfinansiering till insamlade medel. Staten matchar således donationer som inkommit till Hanken innan 30.6.2022 med upp till 2,5 för varje insamlad euro. Målsättningen med insamlingen var att stärka verksamheten och säkerställa Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola. Den andra delen av statens satsning, 33 miljoner euro, kommer att tilldelas universiteten på basis av forskningens genomslagskraft.

Insamlingen av privata donationer som ger medfinansiering pågick mellan 15.6.2020-30.6.2022. Donationer som berättigar till statlig medfinansiering ska ha skänkts till universitetets verksamhet utan några villkor som begränsar användningsändamålet för donationen.