Tidigare konferenser

Här hittar du konferenser som ägt rum de senaste åren på Hanken.

International Conference on Corporate Governance and Corruption

Peda-forum 2015

International Conference on Corporate Governance and Corruption - See more at: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konfere...
International Conference on Corporate Governance and Corruption - See more at: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konfere...
International Conference on Corporate Governance and Corruption - See more at: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konfere...