Hankens styrelse

Styrelsen vid Hanken

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid extern, för närvarande styrelseordförande Jannica Fagerholm.

Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Styrelsen väljer rektor och beslutar om antagningens volym. Rektor är inte längre medlem av styrelsen. Rektor ansvarar för beredningen av ärenden och för att styrelsens strategiska beslut förverkligas vid högskolan.

Styrelsemedlemmar

Mandatperioden 1.1.2019-31.12.2021

Ordförande: Jannica Fagerholm

Medlemmar:

Viveka Ekholm, kvalitetssäkringskoordinator

Kristina Heinonen, professor i marknadsföring

Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi

Mikko Vesa, forskardoktor inom företagsledning och organisation

Sofia Stolt, universitetslektor i svenska

Rasmus Sinnemaa, studeranderepresentant 

Externa medlemmar:

Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions

Janne Larma, VD, eQ och Advium Corporate Finance

Agneta Marell, rektor för Högskolan i Jönköping

Styrelsens sekreterare är planeringschef Helena Strandell.