Vidtagna åtgärder

Utveckling Hittills
 • Hanken samlar in energifraktion istället för blandavfall i arbetsrum och i allmänna utrymmen.
 • En metallpress och -insamlingskärl har införskaffats till restaurangen.
 • Nya cykelställ har skaffats till innergården.
 • Dubbelsidig utskrift har införts som standardinställning i skrivarna.
 • Nya (återvinnings)sopkärl och flaskinsamlingskärl har skaffats till aulan och till Maxen.
 • Hankens el-armaturer har uppdaterats.
 • En energiutredning för Hankens huvudbyggnad genomfördes 2013.
 • Green Office för kampanj för att uppmuntra personal och studerande att använda trapporna istället för hiss.
 • Avfallssorteringsinfo åt personal och studeranden bl.a på info-TV.
 • Kaffekoppskampanj med Amica för att minska förbrukningen av engångsmuggar (2010)
 • Hankens städdag.
 • Cyklar som personalen kan låna under arbetsdagen i Helsingfors och Vasa.
 • Vattenlösa pisuarer i Helsingfors herrarnas WC.