Två studieorter

Hankens opererar på två orter i Finland; i huvudstaden Helsingfors, som erbjuder en spännande kombination av högteknologi, design och natur, och i Vasa som står centrum för företagarandan och energiklustret i regionen.

Hankens devis är att vi är en enhet med verksamhet vid två orter. Det här betyder att vi inte har campusspecifika beslutande organ eller budgeter. Samtliga beslutsfattande och rådgivande organ har representation från bägge orter och fattar beslut för hela högskolan.

Största delen av ämnena vid Hanken har undervisning och personal vid bägge orter och trots att alla medlemmar av den forskande och undervisande personalen har en huvudsaklig arbetsplats vid endera orten, förväntas alla undervisa för studeranden vid bägge orter. Den administrativa personalen arbetar i huvudsak i Helsingfors.

Hanken studerande väljer studieort redan vid ansökningsskedet och bedriver sina studier på den ort de blivit antagna till. Även Hankens studentkår har aktiviteter vid bägge orter.

 

Hankens byggnad i Helsingfors
Hankens huvudbyggnad i Helsingfors

 

Hanken i Vasa.
Hankens byggnad i Vasa