Svenska handelshögskolans inskription

Plats
Helsinki,
Online
Festsalen inför inskriptionen
Svenska handelshögskolans inskription äger rum onsdagen den 1 september 2021 kl. 13.00.

Mera information närmare datumet