Svenska handelshögskolans inskription

Plats
Vasa
Hanken i Vasa
Inskription i Vasa kl. 13.00, föreläsningsfritt efter 11.45.

MUSIK
Matilda Ångerman och Joel Svenfelt
Fields of Gold (org. Sting)

REKTORS TAL
Rektor Ingmar Björkman

STUDENTKÅRENS HÄLSNING
Studentkårens styrelseordförande Emilia Winqvist

UTDELNING AV HÖGSKOLANS MEDALJ

MUSIK
Matilda Ångerman och Joel Svenfelt
The Moon's a Harsh Mistress (org. Jimmy Webb)