SHS Årsfest CXI

Date
Place:
Helsinki
Room
Festsalen
SHS årsfest firas på Hanken med Pro Patria, inhemska skolors hälsning och Solenn akt under förmiddagen och eftermiddagen den 24.2. Målgruppen är inbjudna gäster, studenter på Hanken och studentkårsaktiva.