Disputation - Ville Savolainen

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum / Online
Disputation banner Ville Savolainen
Doktorand Ville Savolainen disputerar i finansiell ekonomi med avhandlingen "Theoretical Essays in Blockchain Economics and Asset Pricing".

Doktorand: Ville Savolainen

Huvudämne: Finansiell ekonomi

Avhandlingsmanuskriptets titel: Theoretical Essays in Blockchain Economics and Asset Pricing

Opponent och universitet: Kose John, New York University

Kustos: Gonul Colak

 

Doktorsavhandlingen blir tillgänglig i sin helhet via länken som publiceras här närmare disputationsdatumet.

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.