Disputation - Marja-Leena Sarvikivi

Date
Place:
Online
Doktorand Marja-Leena Sarvikivi disputerar i marknadsföring på avhandlingen "Reklam och marknadsföringstänkande i Finland. Varuhuset Stockmanns annonsering under 100 år". Disputationen hålls på svenska.

Opponent och universitet:
Anders Parment – Stockholm Business School

Kustos:
Maria Holmlund-Rytkönen

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.

Pressmeddelandet med mera information om avhandlingen finns här.

Disputationen hålls via videokonferens

Videokonferensen nås via Teams här. Länken öppnas 8.4. kl 12

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation. Under denna disputation gäller följande för publiken:

  • videokonferensen nås via en Teams möteslänk som öppnas kl 12
  • önskvärt att alla ansluter sig till mötet före kl 12.15 då disputationen börjar
  • under disputationen är publikens mikrofoner och kameror stängda, får ingen bandning ske, och får konversationsfunktionen användas enbart när kustos tillåter den
  • den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be om ordet av kustos i konversationsfunktion som öppnas efter att opponenten avslutat sin del.