Disputation - Maria Sandberg

Plats
Online
Maria Sandberg disputation banner 2022
Doktorand Maria Sandberg disputerar i marknadsföring med avhandlingen "Sufficiency Transitions. Realizing Consumption Changes for Environmental Sustainability"

Doktorand:  Maria Sandberg 

Huvudämne: Marknadsföring

Avhandlingsmanuskriptets titel: Sufficiency Transitions. Realizing Consumption Changes for Environmental Sustainability

Opponent och universitet: Professor Eva Heiskanen, University of Helsinki, Centre for Consumer Society Research

Kustos: Professor Maria Holmlund-Rytkönen

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via denna länk

 

Disputationen hålls per videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.