Disputation - Heidi Herlin

Plats
Online
web disputation herlin
Doktorand Heidi Herlin disputerar i logistik och samhällsansvar med avhandlingen "Cross-sector partnerships between companies and not-for-profit organizations within corporate social responsibility: Aspects of legitimacy".

Doktorand: Heidi Herlin

Huvudämne: Logistik och Samhällsansvar

Avhandlingsmanuskriptets titel: Cross-sector partnerships between companies and not-for-profit organizations within corporate social responsibility: Aspects of legitimacy

Opponent och universitet: Professor Ralph Hamann - University of Cape Town

Kustos: DR Nikodemus Solitander

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet här.

 

Disputationen hålls via videokonferens. 

Videokonferensen nås via Teams här.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under disputationen gäller följande för publiken:
- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.