Disputation - Fredrik Huhtamäki

Plats
Online
Fredrik Huhtamäki disputation banner 2021
Doktorand Fredrik Huhtamäki disputerar i finansiell ekonomi med avhandlingen "Corporate Leadership and Utility from Non-Pecuniary Factors: Essays on Workplace Safety, Shared Leadership and Long-Term Orientation".

Doktorand: Fredrik Huhtamäki

Huvudämne: Finansiell Ekonomi

Avhandlingsmanuskriptets titel: Corporate Leadership and Utility from Non-Pecuniary Factors: Essays on Workplace Safety, Shared Leadership and Long-Term Orientation

Opponent och universitet: Professor Stefan Sundgren Umeå School of Business, Umeå University

Kustos: Professor Kenneth Högholm

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet här.

 

Disputationen hålls via videokonferens. 

Videokonferensen nås via Teams via länken som publiceras här närmare evenemanget.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under disputationen gäller följande för publiken:
- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.