Betygsutdelning

Date
Place:
Helsinki
Room
Foajén
Tillställningen är endast för den som utexamineras. För mera information kontakta studievagledare-Hfors(at)hanken.fi.