Ändringarna i examensstrukturen 2018

Info om den nya studiestrukturen

Hösten 2018 ändrades studiestrukturen för Hankens magisterprogram, och till vissa delar kandidatprogrammet. Förändringarna beskrivs i detalj här:

 

Förändringar i kandidatstrukturen

Förändringar i magisterstrukturen

 Syftet med besluten var att försnabba studiegången inom hela utbildningen (dvs. öka antalet avlagda studiepoäng och examina som avläggs per år), men speciellt på magisternivån.