Antagning via 60 sp öppna universitetsstudier

På den här sidan finns information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basis av 60 sp öppna universitetsstudier

Studera 60 sp - bli antagen

För att antas till Hanken på basis av 60 sp öppna universitetsstudier krävs att du uppfyller vissa vitsordskriterier och tar kurser inom vissa ämnen. I motsats till Snabbleden kan dessa 60 sp avläggas under en längre tid (högst 7 år), samt vid vilket öppet universitet som helst i Finland.

Du som har som avsikt att söka in till kandidatutbildningen via öppna universitetsstudier våren 2022, bekanta dig noga med kriterierna som innebär ändringar i bedömningen av prestationerna och vitsordkraven för antagning via 60 sp öppna universitets studier i jämförelse med tidigare år!

Alla studier vid Hanken kommer att fr o m 1.1.2021 att bedömas med en ny vitsordsskala, 1 – 5 (hela vitsord, där 1 är det lägsta och 5 det högsta). Den tidigare har gått från 50-100. Tabell för konvertering hittar du längst ner på denna sida. 

 Kriterier för antagning via 60 sp:

  • Du har avlagt minst 60 sp inom den öppna universitets-utbildningen i Finland. Studier som är äldre än 7 år kan dock inte utgöra grund för antagning.
  • Kurserna (omfattande totalt minst 60 sp öppna universitetsstudier) skall ha ett vägt medeltal på minst 3,00 av maximalt 5,00. Vitsord för kurser som avlagts på Hanken före 1.1.2021 konverteras enligt gällande konverteringsskala.
  • De 60 studiepoängen består av ANTINGEN:
  1. minst 10 sp i matematisklogiska ämnen och minst 36 sp som motsvarar Hankens obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. Grundkurserna kan innefatta de matematisklogiska ämnena.
    ELLER
  2. en grundstudiehelhet på minst 25 sp i ett ämne som kan läsas som huvudämne på Hanken och minst 10 sp i matematisklogiska ämnen. Grundstudiehelheten kan innefatta de matematisklogiska ämnena.

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov.

Info om hur du ansöker finns här.

Notera!

Om du har en studierätt till en examen inom ekonomi vid ett finländskt universitet kan du inte bli antagen på basis av öppna universitetsstudier

"Matematisklogiska ämnen" är exempelvis (vid Hanken) statistik, finansiell ekonomi, nationalekonomi och redovisning.

Studieprestationerna får inte vara äldre än sju år (dvs. under ansökan 2021 får den äldsta studieprestationen vara daterad läsåret 2013-2014).

Studieprestationerna får inte heller överlappa varandra, dvs. om samma eller motsvarande kurs har avlagts två gånger på olika öppna universitet, räknas kursen endast som en studieprestation. 

Det vägda medeltalet beräknas endast på de nya heltalsvitsorden (1-5) och efter konverteringen. Om du vill räkna ut ditt vägda medeltal kan du till exempel använda denna excel formel:

 

Konvertering av vitsord

Ifall studieprestationen inte är bedömd på skalan 1-5 konverteras vitsordet vid antagningen enligt följande skala:

Konvertering av vitsord

Skala 1-5 vid antagningen

Skala 1-3

Hankens tidigare 50-100 skala

5

90-100

4

3

80-89

3

2

70-79

2

60-69

1

1

50-59