Antagning via 60 sp öppna universitetsstudier

På den här sidan finns information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basen av 60 sp öppna universitetsstudier

Studera 60 sp - bli antagen

För att antas till Hanken på basen av 60 sp öppna universitetsstudier krävs att du uppfyller vissa vitsordskriterier och tar kurser inom vissa ämnen. I motsats till Snabbleden kan dessa 60 sp avläggas under en längre tid, samt vid vilket öppet universitet som helst i Finland.

Kriterier för antagning

  • Du har avlagt minst 60 sp inom den öppna universitets-utbildningen i Finland
  • Kurserna (omfattande totalt minst 60 sp öppna universitetsstudier) skall ha ett vägt medeltal på minst 70 poäng av maximalt 100 poäng.
  • De 60 studiepoängen består av ANTINGEN:
  1. minst 10 sp i matematisklogiska ämnen och minst 36 sp som motsvarar Hankens obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. Grundkurserna kan innefatta de matematisklogiska ämnena.
    ELLER
  2. en grundstudiehelhet på minst 25 sp i ett ämne som kan läsas som huvudämne på Hanken och minst 10 sp i matematisklogiska ämnen. Grundstudiehelheten kan innefatta de matematisklogiska ämnena.

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov.

Info om hur du ansöker finns här.

Notera!

"Matematisklogiska ämnen" är exempelvis (vid Hanken) statistik, finansiell ekonomi, nationalekonomi och redovisning.

Studieprestationerna får inte vara äldre än sju år (dvs. under ansökan 2020 får den äldsta studieprestationen vara daterad läsåret 2012-2013).

Studieprestationerna får inte heller överlappa varandra, dvs. om samma eller motsvarande kurs har avlagts två gånger på olika öppna universitet, räknas kursen endast som en studieprestation. 

Om du vill räkna ut ditt vägda medeltal kan du till exempel använda denna excel formel:

 

Konvertering av vitsord

Ifall studieprestationen inte är bedömd med skalan maximalt vitsordet 100 konverteras vitsordet enligt följande skala.

Konvertering av vitsord

Vitsord i antagningen

Skala 1-5

Skala 1-3

95

5

85

4

3

75

3

2

65

2

55

1

1