Antagningen av Ekonomiguru finalister

På den här sidan kan du läsa om antagningen av Ekonomiguru-finalister till Hankens kandidatutbildning.

Om du är en av finalisterna i tävlingen Ekonomiguru under de senaste 5 åren, så kan du direktantas till Hanken, förutsatt att du har en examen på andra stadiet (gymnasium, yrkesexamen), inte redan har tagit emot en studieplats någon annanstans och uppfyller våra språkkrav i svenska.

Ansökningstiden är 16.3-30.3.2022 kl.15.00, ansökan görs via studieinfo.fi.

Bilagor

Sökande ska lämna in:

  • Intyg över finalplatsen i Ekonomiguru-tävlingen
  • Om du inte avlagt svenskpråkig studentexamen i Finland ska du även intyga dina kunskaper i svenska enligt Hankens språkkrav

Bilagor kan lämnas in elektroniskt i ansökningsblanketten på studieinfo.fi fram till 6.4.2022 kl.15.00.

Notera!

Ansökan är separat, dvs den ingår inte i gemensam ansökan, utan du behöver fylla i en skild ansökan.