Hankens mission och vision

Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
Hanken utbildar ansvarsfulla experter för den globala ekonomin och svarar på globala ekonomiska och samhälleliga utmaningar på ett innovativt och ansvarsfullt sätt.

Mission

Högskolans mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter för den globala ekonomin och ett föränderligt samhälle genom

» forskning som karaktäriseras av högtstående akademisk kvalitet och näringslivsrelevans

» forskningsbaserad utbildning som förser de utexaminerade och deltagare i fortbildningen med förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande samt förmåga att agera i en global omgivning i konstant förändring

» att i enlighet med det nationella ansvaret utbilda svenskkunniga ekonomer och samtidigt erbjuda program för internationella studerande

» att integrera etik, samhällsansvar och hållbarhet i all sin verksamhet

» en hög grad av internationalisering i anda, innehåll och handling.

All verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring.

Vision

Hankens vision är att vara en internationellt erkänd forskningsdriven fristående handelshögskola som svarar på globala ekonomiska och samhälleliga utmaningar på ett innovativt och ansvarsfullt sätt.