Universitetskollegium

Medlemmar i universitetskollegiet

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Nuvarande mandatperiod är 1.1.2019-31.12.2021. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt de akademiska råden.

 

Protokoll kan beställas av kollegiets sekreterare helena.strandell@hanken.fi eller rektors sekreterare camilla.segercrantz@hanken.fi .

Medlemmarna i universitetskollegiet

Medlem (suppleant)

 
     
  Rune Stenbacka (Veronica Liljander)     
     
   
   
           
         
 
     
   
   
     
           
   
     
  Christian Nygård (Ellen Wulff)