Hankens mission och vision

Share page with AddThis
Hankens mission och vision

SVENSKA HANDELSHÖGKOLANS MISSION

Vi skapar banbrytande kunskap och utbildar ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom

  • forskningsaktiviteter som karaktäriseras av akademisk excellens och ekonomisk relevans. Forskningen är banbrytande i synnerhet inom högskolans styrkeområden
  • forskningsbaserad utbildning som utrustar alumner och fortbildningsdeltagare med analytiskt och kritiskt tänkande och en förmåga att agera i en global omgivning i konstant förändring
  • att åta sig det lagstadgade ansvaret för att utbilda svenskkunniga ekonomer och parallellt erbjuda program för internationella studerande
  • att integrera samhällsansvar och hållbart tänkande inom alla aktiviteter
  • att främja en internationell atmosfär som genomsyrar hela verksamheten

Alla aktiviteter präglas av hög kvalitet, integritet, öppenhet, ansvar och effektivitet.

SVENSKA HANDELSHÖGKOLANS VISION

Ett nordiskt riktmärke för handelshögskolor som lockar till sig toppakademiker, toppstuderande och partners i näringslivet.

Hanken är erkänd som en nordisk handelshögskola med en distinkt profil inom forskning och utbildning. Hanken har en inlärningsmiljö som främjar banbrytande forskning, effektiv forskningsbaserad utbildning och utvecklingen av globala kompetenser som gynnar alumnerna, näringslivet och samhället i stort.

mission visioner
Hanken School of Economics