Hankens mission och vision

Share page with AddThis

Svenska handelshögskolans mission

HANKEN är en ledande, fristående handelshögskola i Nordeuropa som höjer nivån på kunnandet såväl inom näringslivet som samhället i stort

  • genom forsknings- och utbildningsinsatser som kännetecknas av högtstående akademisk kvalitet och ekonomisk relevans,
  • genom ett programutbud som är internationellt konkurrenskraftigt och som utgör grunden för Hankens lagstadgade ansvar för utbildning av svenskkunniga ekonomer
  • genom nydanande forskningsbaserad ekonomutbildning som utvecklar analytiskt och kritiskt tänkande samt färdigheter i affärskunnande
  • genom fortbildning och livslångt lärande med betydande inflytande på praxis i näringslivet.

I all sin verksamhet främjar HANKEN öppenhet, samhälleligt ansvar, integritet och hög kvalitet.

Svenska handelshögskolans vision

HANKEN är en erkänd forskningsintensiv handelshögskola med en distinkt profil inom forskning och utbildning. HANKEN är välkänd för sin internationella inriktning, för utvecklingen av ny kunskap, för sina alumners internationella konkurrenskraft samt för sin intensiva växelverkan med det globala akademiska samfundet och näringslivet.

mission visioner
Hanken School of Economics