Hankens mission och vision

Svenska handelshögskolans mission och vision

Mission

Hanken skapar banbrytande kunskap och utbildar ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom

  • forskningsaktiviteter som karaktäriseras av akademisk excellens och ekonomisk relevans. Forskningen är banbrytande i synnerhet inom högskolans styrkeområden
  • forskningsbaserad utbildning som förser de utexaminerade och deltagarna inom fortbildningen med analytiskt och kritiskt tänkande och en förmåga att agera i en global omgivning i konstant förändring
  • att bära det lagstadgade ansvaret för att utbilda svenskkunniga ekonomer och parallellt erbjuda program för internationella studerande
  • att integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet
  • att omfatta en hög grad av internationalisering i anda, innehåll och handling

All verksamhet präglas av hög kvalitet, integritet, öppenhet, ansvar och effektivitet.

Vision

Ett nordiskt riktmärke för handelshögskolor som lockar till sig toppakademiker, toppstuderande och partners i näringslivet.

Hanken är erkänd som en nordisk handelshögskola med en distinkt miljö för forskning, undervisning och lärande. Denna miljö främjar banbrytande forskning, effektiv forskningsbaserad utbildning och utvecklingen av globala kompetenser som är till nytta för de utexaminerade, näringslivet och samhället i stort.