Ackrediteringar och Rankningar

Hanken är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA, och finns också med i U-Multirank och Financial Times rankningar.

 Ackrediteringar

EQUIS logo

EQUIS - The EFMD Quality Improvement System

Hanken är EQUIS-ackrediterad sedan år 2000.

EQUIS är ett ledande internationellt system för utvärdering, förbättring av kvalitet och ackreditering av handelshögskolor.

Utvärderingen genomförs av EFMD (European Foundation for Management Development). En förteckning över de handelshögskolor som har erhållit EQUIS-ackreditering finns på EQUIS-sidan på EFMDs webbplats.

Frågor om Hankens EQUIS-ackreditering kan riktas till iqa(at)hanken.fi

AASCB Accredited logo 150x50 webb.pngAACSB International – the Association to Advance Collegiate Schools of Business

Hanken Svenska handelshögskolan är AACSB-ackrediterad sedan 2015.

AACSB International– the Association to Advance Collegiate Schools of Business, är den äldsta globala ackrediteringsorganisationen. AACSB-ackrediteringen representerar en av de högsta utmärkelserna en handelshögskola kan erhålla.

Frågor om Hankens AACSB-ackreditering kan riktas till iqa(at)hanken.fi

AMBA logo transparentAMBA - The Association of MBAs

Hanken Executive MBA har varit ackrediterad av AMBA sedan 2008.

AMBA-ackrediteringen utgör idag den globala standarden för MBA-program. Själva ackrediteringsprocessen stöder MBA-programmen i deras utveckling och fortsatta kvalitetsarbete.

Frågor om Hankens AMBA-ackreditering kan riktas till mba(at)hanken.fi

Rankningar

2017_master-in-man300x52.png

 2016 Master in Management 300x52.png

2015 Master in Management 300x51.png

Frågor om Hankens FT-ranking kan riktas till iqa(at)hanken.fi

U-Multirank

umultirank.png

Hanken har förnyat sin position som femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankningen. Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

 
U-Multirank är en global ranking vars syfte är att erbjuda en heltäckande bild över diversiteten i universitet. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen. U-Multirank 2017 jämför ca 1 500 universitet från nästan 100 länder.
 

Hela rankinglistan hittar du här

Mera information på U-Multiranks webbsida