Ackrediteringar och Rankningar

Hanken är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA, och finns också med i U-Multirank och Financial Times rankningar.

Ackrediteringar
Equis logo

 

EQUIS - The EFMD Quality Improvement System

Hanken är EQUIS-ackrediterad sedan år 2000.

EQUIS är ett ledande internationellt system för utvärdering, förbättring av kvalitet och ackreditering av handelshögskolor.

Utvärderingen genomförs av EFMD (European Foundation for Management Development). En förteckning över de handelshögskolor som har erhållit EQUIS-ackreditering når du via EQUIS-sidan på EFMDs webbplats.

Frågor om Hankens EQUIS-ackreditering kan riktas till iqa(at)hanken.fi

 
AACSB logo

AACSB International – the Association to Advance Collegiate Schools of Business

Hanken Svenska handelshögskolan är AACSB-ackrediterad sedan 2015.

AACSB International– the Association to Advance Collegiate Schools of Business, är den äldsta globala ackrediteringsorganisationen. På AACSBs hemsida finns mera information om AACSB-ackrediteringen och en förteckning över alla som är ackrediterade.

Frågor om Hankens AACSB-ackreditering kan riktas till iqa(at)hanken.fi
AMBA logo

AMBA - The Association of MBAs

Hanken Executive MBA har varit ackrediterad av AMBA sedan 2008.

AMBA-ackrediteringen utgör idag den globala standarden för MBA-program. Själva ackrediteringsprocessen stöder MBA-programmen i deras utveckling och fortsatta kvalitetsarbete.

Frågor om Hankens AMBA-ackreditering kan riktas till emba(at)hanken.fi

 

Rankningar

Financial Times
FT master in management 2019

2018 Master_in_management_300x62.png

 

 

 

2017_master-in-man300x52.png

 

 

 

 2016 Master in Management 300x52.png

 

 

 

2015 Master in Management 300x51.png

 

 

 

Frågor om Hankens FT-ranking kan riktas till iqa(at)hanken.fi
umultirank logo

U-Multirank

Hanken har fortsatt topplacering inom forskning och  publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankningen. Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

U-Multirank jämför universitet inom ett flertal kategorier som gäller bland annat forskning, undervisning och internationalisering. Utöver forskningen klarar Hanken sig mycket väl också i variabler som internationell studentmobilitet, post doc forskarpositioner, andel internationell personal och andel privat finansiering.

U-Multirank är en global ranking vars syfte är att erbjuda en heltäckande bild över diversiteten i universitet. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen. U-Multirank 2019 jämför jämför över 1700 universitet från nästan 100 länder.

Hela rankinglistan hittar du här

Mera information på U-Multiranks webbsida