Samarbete och nätverk

Hanken erbjuder en bred palett av tjänster till näringslivet och samhället. Vi är en naturlig partner när det gäller växelverkan med företag, forskningssamarbete och studentkontakter.

Donera

En donation till Hanken är ett aktivt ställningstagande och ett bidrag till samhället i stort. Donationerna bidrar till universitetets utveckling och byggandet av ny kunskap. Ge tillbaka till framtiden!

Näringslivsrelationer & Karriärtjänster

Vårt partnerprogram erbjuder möjligheter till långsiktigt samarbete och växelverkan mellan företag och högskolan. Karriärtjänster är en kontaktskapande länk mellan studerande och näringslivet med fokus på att stöda våra studerande att hitta relevant anställning.

Alumni

Som alumn kan du göra en personlig insats för högskolans verksamhet. Du får också information om vad som händer på högskolan och framför allt information om de aktiviteter och evenemang som arrangeras.

Fortbildning

Vår fortbildning utvecklar affärskompetensen både lokalt och globalt genom att erbjuda ett brett urval ledarskapsprogram för både individer och företag.