Hankens Center för språk och affärskommunikation

Välkommen till Hankens Center för språk och affärskommunikation!

Språkcentret - Allmänt

Välkommen till Hankens Center för språk och affärskommunikation, eller Språkcentret för kort!

Hanken är känd för sin högklassiga och mångsidiga språkundervisning med tyngdpunkt på interkulturell affärskommunikation. En ekonom från Hanken kan kommunicera professionellt både muntligt och skriftligt i krävande nationella och internationella affärssituationer.

Vid Språkcentret bedrivs förutom undervisning också forskning.

Ämnena

Vid Språkcentret erbjuds undervisning i sju språk:

svenska, finska, engelska, franska, ryska, spanska och tyska.

I kandidatexamen ingår obligatoriska studier i de båda inhemska språken (6 + 6 sp) och i två främmande språk (6 + 6 sp). I magisterexamen krävs därutöver 5 sp i språk. Språk och kommunikation kan även läsas som biämne och inom ramen för de valfria studierna. En viktig del av undervisningen är att språkligt förbereda de studerande för utbytesstudier vid ett utländskt universitet.

Forskning

Vid Språkcentret bedrivs inte bara undervisning utan även forskning. Denna länk tar dig till listan över de språklärare som också forskar.

Samarbete inom språk och affärskommunikation

Språkalliansen
Vasa högskolekonsortium (sidan är på svenska)
Kieliverkosto, det språkutbildningspolitiska nätverket
FINELC, språkcenternätverket för universiteten i Finland

Ledning och styrning

Språkcentret leds av en direktör och en direktion. Direktör för centret är Sofia Stolt. Rektor har även utsett en direktion för mandatperioden 2022-2024. Ordförande för direktionen är professor Maria Holmlund-Rytkönen. Övriga medlemmar representerar personalen vid Språkcentret, högskolans administrativa personal samt studenterna. Direktören för Språkcentret fungerar som direktionens sekreterare och handläggare. Det administrativa arbetetet sköts av amanuens Veronica Hasselström.