| 16.03.2020

Bibliotekets service hösten 2020

Läs om hur bibliotekets service till studenter, personal och utomstående kunder fungerar under hösten.

Biblioteket är öppet måndag-fredag kl.9-16 för Hankens studerande och personal. För utomstående kunder fortsätter hämtservicen.

Begränsad utlåning av tryckt material (hämtservice för utomstående)

Att göra en beställning

Du kan beställa böcker på förhand via biblioteket@hanken.fi och därefter hämta dem från Hankens huvudentré. I mejlet uppger du bokens titel, författare, upplaga och publiceringsår. Lägg gärna till länken till bokens post i Hanna. I fältet för Subject/Ämne skriver du ”Boklån”.

Hämtanvisningar

Om du gör beställningen före kl.14 kan du hämta den följande vardag från hämtstället vid Hankens huvudentré under öppettiden må-fr kl. 13-16.

Vi kommer per mejl överens om exakt klockslag för varje hämtning. Beställningar sänds inte per post.

Bered dig på att visa ID. Vid hämtstället ges ingen annan service än hämtning av beställda böcker.

Förnya dina lån i Hanna. Vid problem kontakta oss per mejl. Eventuella förseningsavgifter som uppkommer under nedstängningen åtgärdas senare (behöver ej betalas).

Elektroniskt material

Du kan använda elektroniskt material - e-böcker, artiklar och annat e-material. Sök e-böcker i Hanna eller i e-boksplattformarna. Se anvisningar om e-böcker. Sök artiklar i Hanna eller i databasernas eget gränssnitt. Se anvisningar för att hitta material i libguiden för ditt huvudämne. Du kan också söka artiklar i Google Scholar, men aktivera först bibliotekslänkar och var inloggad i Hanna för att komma åt licensbelagt material.

Du som är lärare får hjälp med att ersätta tryckta böcker med digitalt material

Flera förlag och leverantörer har avgiftsfritt öppnat sina samlingar med e-tidskrifter och e-böcker under rådande coronapandemi. Vi uppdaterar fortlöpande denna lista.

Quantum

Quantum är öppet dygnet runt för dem som har egen nyckel. Mera information om Quantum finns här

Databaser som är tillgängliga på distans är EIKON och Factset. För att få distansanvändning till databaserna måste du kontakta biblioteket@hanken.fi. En lista med länkar till databaserna med företagsinformation och finansiell  information finns här.

Fjärrlån

Artiklar och böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller andra bibliotek i Helsingforsregionen kan du beställa genom vår fjärrlåneservice. Biblioteket förmedlar materialet i den mån det finns att få tag i. Lämna in din beställning, vi tar kontakt och meddelar huruvida den går att expediera.

Alla frågor om bibliotekets service riktas till biblioteket@hanken.fi. Chatten i Hanna är öppen vardagar kl. 10-16. Frågor relaterade till Haris riktas som vanligt till haris@hanken.fi.

För Hankens bibliotek i Vasa gäller att: