|
Här listas studietjänster som du som studerande vid Hanken har möjlighet att ta del av. Tjänsterna är grupperade under temaområdena korta studieärenden, studievägledning, utbytesstudier, studiepsykologen, studiecoaching, studiestöd.

|
Här hittar du en del av de tjänster du som studerande kan ta del av. Sidan uppdateras regelbundet med information som är relevant i undantagsläget orsakat av coronapandemin.