| 13.09.2016

Hankenforskare publicerar artikel om upphandling i FN-tidskrift

Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp
levereras.

Av den här orsaken spelar upphandling också en central roll i strävan att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Hur kan vi då försäkra oss om att upphandlingssektorn är rustad att tackla världens mest komplicerade probelm?

I artikeln ‘Innovative solutions for disaster preparedness,’  studerar Hankens forskare Hlekiwe Kachali samt forskarstuderande Eija Meriläinen och Isabell Storsjö från HUMLOG institutet offentlig upphandling av innovationer som ett verktyg för katastrofberedskap.

Artikeln ingår i UNOPS nya nummer av publikationen Annual Statistics Report. United Nations Office for Project Services (UNOPS) är en operativ del av FN som stöder en framgångsrik implementering av humanitära projekt och utvecklingsprojekt runt om i världen.

 

Mera information:

Hlekiwe Kachali
Projektforskare
hlekiwe.kachali@hanken.fi
040 352 1461