Avhandlingsgranskning

Nedan hittar du viktig information om granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

Information om avhandlingsgranskningsprocessen:

 • Steg för steg (på engelska):

   


  The Doctoral Thesis Examination Process
 • AR-beslut 5.9.2012 Riktlinjer för innehållet i beredningen av AR-beslut gällande doktorsavhandlingar:

  2012_09_05_ar_beslut_innehall_i_doktorsavhandlingsberedningar.pdf
   
 • AR-beslut 29.10.2014:
  • Jäviga examens- och avhandlingshandledare samt emeritusprofessorer och andra personer som inte står i tjänsteförhållande till högskolan kan inte agera handläggare i avhandlingsärenden i AR (ett undantag utgörs av emeritusprofessorer vars kontrakt med högskolan explicit stipulerar att de får slutföra sina uppdrag som examenshandledare för forskarstuderande, förutsatt att de utsetts till uppdraget före sin pensionering).
  • Kustosrollen rekommenderas skötas av en professor i tjänsteförhållande till Hanken inom det huvudämne som diputanden representerar.
    
 • Instruktioner för sammanläggningsavhandlingar
   
 • Uppgifter om gällande arvode för externa förhandsgranskare och opponenter fås av institutionens amanuens
   
 • Allmänna instruktioner för förhandsgranskare och opponenter här:

 

Anvisningar till förhandsgranskare och opponenter (som tilläggsinformation till den utlåtandeblankett de skall fylla i och som de får av registrator)

Länkar till de viktigaste blanketterna för examenshandledare:

(Observera! I blanketterna kallas du för 'handläggare')