Avhandlingsgranskning

Nedan hittar du viktig information om granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

Information om avhandlingsgranskningsprocessen:

 • Avhandlingsgranskningsprocessen finns beskrivet på doktorandernas sida.
 • https://www.hanken.fi/sv/studerande/studieadministration/examensbestammelser 1.8.2021 :
  • 14 § Granskning av doktorsavhandling
   Forskningsrådet utser, på anhållan av doktoranden och på förslag av examenshandledaren som ordförande för doktorandens avhandlingskommitté, minst två förhandsgranskare för att ge ett motiverat utlåtande om manuskriptets vetenskapliga värde. 6 (11) Forskningsrådet utser, på förslag av examenshandledaren, en eller flera opponenter samt en kustos. Kustos bör vara en tillsvidare anställd professor, biträdande professor, universitetslektor eller emeritus professor vid Hanken. Medförfattarskap är inget hinder för att fungera som kustos. Förhandsgranskare och opponent bör ha avlagt doktorsexamen eller vara utnämnda till professor. En person som varit avhandlingshandledare för disputanden eller som är anställd vid Hanken kan inte utses till förhandsgranskare eller opponent. Doktorsavhandlingen bedöms med vitsordet godkänd eller underkänd.
 • Instruktioner för sammanläggningsavhandlingar
   
 • Uppgifter om gällande arvode för externa förhandsgranskare och opponenter fås av institutionens amanuens
   
 • Allmänna instruktioner för förhandsgranskare och opponenter här:

 

Anvisningar till förhandsgranskare och opponenter (som tilläggsinformation till den utlåtandeblankett de skall fylla i och som de får av registrator)

Länkar till de viktigaste blanketterna för examenshandledare:

(Observera! I blanketterna kallas du för 'handläggare')