Avhandlingsgranskning

Nedan hittar du viktig information om granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

Information om avhandlingsgranskningsprocessen:

 

Anvisningar till förhandsgranskare och opponenter (som tilläggsinformation till den utlåtandeblankett de skall fylla i och som de får av registrator)

Länkar till de viktigaste blanketterna för examenshandledare:

(Observera! I blanketterna kallas du för 'handläggare')