Avhandlingsgranskning

Nedan hittar du viktig information om granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

Information om avhandlingsgranskningsprocessen:

 • Steg för steg (på engelska):
 • Anu Helkkula
  ons, 07.04.2021 - 13:18
 •  
 • AR-beslut 5.9.2012 Riktlinjer för innehållet i beredningen av AR-beslut gällande doktorsavhandlingar:

  2012_09_05_ar_beslut_innehall_i_doktorsavhandlingsberedningar.pdf
   
 • AR-beslut 29.10.2014:
  • Jäviga examens- och avhandlingshandledare samt emeritusprofessorer och andra personer som inte står i tjänsteförhållande till högskolan kan inte agera handläggare i avhandlingsärenden i AR.
 • Instruktioner för sammanläggningsavhandlingar
   
 • Uppgifter om gällande arvode för externa förhandsgranskare och opponenter fås av institutionens amanuens
   
 • Allmänna instruktioner för förhandsgranskare och opponenter här:

 

Anvisningar till förhandsgranskare och opponenter (som tilläggsinformation till den utlåtandeblankett de skall fylla i och som de får av registrator)

Länkar till de viktigaste blanketterna för examenshandledare:

(Observera! I blanketterna kallas du för 'handläggare')