Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för företagsledning och organisation.

Institutionens prefekt: Professor Sören Kock, Vasa.

Besöksadress i Helsingfors: Arkadiagatan 28 A, 5 vån.
Besöksadress i Vasa: Biblioteksgatan 16

Service för studerande: Om du har frågor angående kurser, överföring av studiepoäng från andra universitet samt registrering av vitsord, kontakta då institutionens amanuens Tanja Dahlgren-Broman.

Om du har frågor som berör studier inom ämnet så kan du vända dig till:

Пользователи

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Professor
Professor (Visiting)
Associate Professor (Tenure Track)
Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
Professor
Teacher (hourly paid)
Postdoctoral Researcher
Teacher (hourly paid)
Planning Officer
Professor
Doctoral Researcher
Associate Professor (Tenure Track)
Professor
Teacher (hourly paid)
Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
Associate Professor (Tenure Track)