| 02.02.2024

Lisa Theman tilldelas Fazers stipendium

Theman
Fazerstipendiet går i år till Lisa Theman. Stipendiet är på 15 000 euro och tilldelas en Hankenstudent med stark värdegrund och goda prestationer.

Stipendiekommittén betonar i sin motivering att Lisa har en stark drivkraft och har på ett konkret och innovativt sätt tagit fram lösningar för att förbättra jordbrukens livskraftighet. Hon sprider trovärdighet och förankrar sitt arbete i hållbar utveckling och rapportering, ansvar och respekt för miljön samt öppenhet och transparens.

Hon uppvisar även mycket goda studieresultat och har byggt ett brett och energiskt nätverk under sin tid på Hanken. Lisa är en värdig mottagare av Fazerstipendiet och en fin ambassadör för Hanken, och juryn ser med spänning fram emot att följa hennes resa.

- Jag blev otroligt glad då jag fick beskedet att Fazerstipendiet 2024 kommer att gå till mig. Det är ett stort understöd, som kommer att stöda mig under sista studietiden, men även utvecklingen av bolaget Lensor. Stipendiet kommer att finansiera uppstarten av bolaget, och därmed är jag väldigt tacksam för understödet från Fazer, säger Lisa Theman.  

På Lensor utvecklar man mätningar och data för jordbruksindustrin med hjälp av innovativ teknologi som satellitdata och AI. Teknologin bidrar till att kunna spara användningen av gödsel och bevattning på jordbruket, vilket har en betydande finansiell och miljöpåverkan.

- Fazer är beroende av ett livskraftigt jordbruk och arbetar aktivt för hållbara lösningar inom hela värdekedjan, som en del av vår strategi. Våra värderingar styr våra handlingar och det är mycket viktigt för oss att vara med och påverka en hållbar samhällsutveckling från olika infallsvinklar. Med Fazers stipendium får vi på ett unikt sätt möjlighet att koppla an till nästa generation och tillsammans ta del av att lösa gemensamma utmaningar, något vi värderar mycket högt, säger koncernchef Christoph Vitzthum, Fazer.

Stipendiet utdelas vartannat år till en student som uppvisat goda studieprestationer samt lyfter fram eller arbetar aktivt med frågor som jämställdhet, hållbar utveckling, öppenhet och transparens, ansvar och respekt för miljön, hälsosam livsstil eller socialt ansvarsfulla arbetsmetoder. Stipendiet är på 15 000 euro och det första stipendiet delades ut i februari 2020. Mera information på webbsidan om Fazerstipendiet.

Stipendiekommittén består av Henrik Ehrnrooth, Kaj Storbacka, Christoph Vitzthum och Camilla Wardi. Stipendiekommittén tackar alla som skickat in sin ansökan. De fyra finalisterna, Lisa Theman, Amanda Kermoury, Joar Löf, och Tim Teirfolk, var alla mycket starka kandidater.

För mera information, vänligen kontakta:

Eva Adlercreutz-Carrero
Direktör för externa relationer och kommunikation.
E-post: eva.carrero@hanken.fi