Betygsutdelning

Place
Helsingfors,
Vasa
Betygsutdelning banner
Betygsutdelning för studerande som fått sitt kandidat-, magister- eller doktorsbetyg med betygsdatum 31.7

Utexaminerade får mera information via e-post.

För frågor kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi.