Hjälp i olika sammanhang för lärare

Nedan en lista på olika hjälp- och serviceinstanser i olika sammanhang på Hanken

Inom undervisningen

Hjälp inom undervisningen
Problem vem hjälper kommentar
Boka undervisningsutrymmen schema@hanken.fi Opens in new window , schema-vasa@hanken.fi  
Moodle-hjälp moodle-help@hanken.fi För att få in nya kurser (som bör finnas i Sisu!) och stöd för att kunna utveckla din kurs
Hitta läsordning eller bokningar för din kurs Opens in new window

kalendern för kursmomentet i Sisu Opens in new window

I kalendern i Sisu ser du alla bokningar för din kurs. Under kursmomentets tab struktur ser du vad som bokats för hela kursen.

I din egen outlook ser du dina bokningar.

Problem med e-tentamen i Exam

Tentkoordinator

exam-help@hanken.fi

tenter@hanken.fi

for technical problems and also schedule check if you have a large course and want an exam in Exam
Problem med användarid

personalarenden@hanken.fi

 

 

din enhet

 

 

help@hanken.fi

OM arbetskontraktet är i skick i personaldatabasen, fungerar id i Moodle och andra shibboleth-autentikerade system

Om kontraktet är i skick och id saknas bör enheten anhålla om det

Om du har andra problem med ditt användarid kontakta datacentralen på help@hanken.fi

Din kurser i Sisu

sisu-help@hanken.fi

 

Hjälp med att hantera dina kurser i Sisu
Registrering av samarbetsstuderande från andra högskolor samarbetsstudier@hanken.fi Var i kontakt i god tid före din kurs börjar
Fastighet, auditoriet service@hanken.fi Hjälp och service: Möbler, stolar, vit tavla, städning, lampor etc
Utrustning och användning av AV i auditorierna help@hanken.fi Alla auditorier har en lärardator men du kan också lätt koppla in din egen dator. Se ... för att se vilka auditorier som har vad.
Video och webbkonferenser i undervisningen help@hanken.fi Datacentralen hjälper att koppla till onlinesystem, och instruerar  och hjälper om du behöver videon själv eller under lektionen.
Vad finns det för videomöjligehter? Kolla itjänster Du hittar en översikt över möjliga verktyg
Tillgängliga system lista på alla system du måste vara inloggad för att se alla system
Hur kan jag utveckla min kurs?

Teaching Lab mottagning
Teachinglab@hanken.fi