Teaching Day

Teaching day 2022
Teaching Day är ett seminarium om lärande och pedagogik för Hankens lärare, forskare och doktorander.

Hanken Teaching Day 2022 den 18 maj kl 14-16, online

Tillgodose studerande specialbehov i din undervisning och beakta studerandes välmående

Välkommen med på Hanken Teaching Day och lär dig mera om olika inlärningssvårigheter och utmaningar våra studerande har samt om hur vi kan bemöta dessa och tillgodose deras särbehov i vår undervisning.
Med pedagogiska lösningar och alternativa sätt för studerande att examineras och visa sitt kunnande kan vi skapa mer jämlika möjligheter för dem att utveckla nödvändiga kompetenser under sin studietid.

AGENDA

14:00 Welcome - Sören Kock, Dean of Education

14:05 Do we all learn the same? Factors that affect learning and learning capability.-   Fanny Hedenborg, Study psychologist

14:40 What are Hanken students struggling with? And what do they find helpful? Insights from the study coach - Alexandra Ohls, study coach               

15.00 Learning to Learn with ADHD: Things I wish me and my university teachers knew - Hissu Hyvärinen, PhD                         

15:30 Guidelines and resources for teachers - Teaching lab                                  

Discussion and information about opportunities for further training

 

Microsoft Teams

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting