| 23.06.2022

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse donerar 10 miljoner kronor till Hanken

Den svenska stiftelsen Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse donerar 10 miljoner kronor till Hanken. En femtedel av donationen räknas in i kampanjen Räkna med Hanken och ingår därmed i den statliga matchningen.

- Stiftelsen stödjer högklassig forskning och utbildning och vi menar att både forskningen och utbildningen på Svenska handelshögskolan håller hög klass, säger Peter Wallenberg Jr, stiftelsens ordförande.

- Det är med djup tacksamhet vi mottar denna donation. Det är mycket betydelsefullt att Hanken får stöd utanför Finlands gränser. Denna donation belyser också vikten av att bygga broar och att samarbetet med Sverige är väldigt viktigt för Hanken, säger rektor Karen Spens.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse grundades 1963 och beviljar företrädesvis anslag inom samhällsvetenskaperna.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 6,4 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola. Läs mera och donera här. Opens in new window