|
Undervisningsperiodernas och tentamensveckornas datum för det pågående och följande läsåret.