Personalärenden

Här hittar du kontaktuppgifterna till enheten för personalärenden.

Kontaktuppgifter:

Personalärenden är del av rektorsämbetet och ekonomiavdelningen.

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också kontakta oss direkt:

Elina Stadigh Opens in new window , direktör (tel. 299)

 • Direktör
 • Arbetarskyddschef

Jenny Elander Opens in new window , personalplanerare (tel. 393)

 • Rapportering och statistik
 • Huvudanvändare för HR-system

Linda Nyqvist, personalplanerare (tel. 467) 

 • Basservice till enheter (löner, semester, frånvaron etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård
 • Internationella anställningar
 • Ärenden gällande doktorander

Heidi Sten Opens in new window , HR-koordinator (tel. 214)

 • Basservice till enheter (löner, semester, frånvaron etc.)
 • Kontaktperson vid pensionsfrågor

HR-koordinatorn och personalplaneraren vikarerar varandra i frågor relaterade till löner och anställningsförhållandet.

Ingrid Bärlund, HR-assistent (tel. 574)

 • Uppdatering av HR-info på hanken.fi
 • Användarstöd för systemen Mepco (administration av semestrar och sjukledigheter), Nepton (tidsregistrering) och Laura (rekryteringsdatabas) 

Kontaktperson för försäkringar och vid olyksfall: Kristina Wallin Opens in new window (Vasa) (tel. 713)