Personalärenden

Här hittar du kontaktuppgifterna till enheten för personalärenden.

Kontaktuppgifter:

Personalärenden är del av enheten för forskning- och universitetsservice.

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också kontakta oss direkt:

Elina Stadigh, direktör (tel. 299)

 • Arbetsgivare (tillsammans med rektor)
 • Direktör för enheten för forsknings- och universitetsservice
 • Utveckling av HR-funktionen
 • Arbetarskyddschef

Jenny Elander, projectchef & personalplanerare (tel. 574)

 • Rapportering och statistik
 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård

Linda Nyqvist, personalplanerare (tel. 467) 

 • Rapportering och statistik
 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård

Heidi Sten, personalamanuens (tel. 214)

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson vid pensionsfrågor

Personalamanuensen och personalplaneraren vikarerar varandra i frågor relaterade till löner och anställningsförhållandet.

Fanny Hindsberg, HR-assistent (tel. 393)

 • Uppdatering av HR-info på hanken.fi
 • Användarstöd för systemen ESS (administration av semestrar och sjukledigheter), Nepton (tidsregistrering) och Laura (rekryteringsdatabas) 
 • Semesterärenden

Kontaktperson för försäkringar och vid olyksfall: Kristina Wallin (Vasa) (tel. 713)

Пользователи
Project manager

+358 40 352 1574

HR-assistant

+358 40 352 1393

Departmental Secretary

+358 50 528 3683

Jurist

+358 40 731 6397

Non-permanent staff
HR Specialist

+358 50 463 5467

Director for University Services

+358 40 352 1299

HR Coordinator

+358 40 352 1214

Manager of administration in Vasa

+358 50 358 0894