Personalärenden

Här hittar du kontaktuppgifterna till enheten för personalärenden.

Kontaktuppgifter:

Personalärenden är del av rektorsämbetet och ekonomiavdelningen.

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också kontakta oss direkt:

Elina Stadigh Opens in new window , direktör (tel. 299)

 • Direktör
 • Arbetarskyddschef

Jenny Elander Opens in new window , personalplanerare (tel. 393)

 • Rapportering och statistik
 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)

Linda Nyqvist, personalplanerare (tel. 467) 

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård
 • Internationella anställningar
 • Ärenden gällande doktorander

Heidi Sten Opens in new window , personalamanuens (tel. 214)

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson vid pensionsfrågor

Personalamanuensen och personalplaneraren vikarerar varandra i frågor relaterade till löner och anställningsförhållandet.

Ingrid Bärlund, HR-assistent (tel. 574)

 • Uppdatering av HR-info på hanken.fi
 • Användarstöd för systemen Mepco (administration av semestrar och sjukledigheter), Nepton (tidsregistrering) och Laura (rekryteringsdatabas) 
 • Semesterärenden

Kontaktperson för försäkringar och vid olyksfall: Kristina Wallin Opens in new window (Vasa) (tel. 713)

Personer

HR och allmän administration (Helsingfors)

Planning Officer

HR och allmän administration (Helsingfors)

Travel Coordinator

HR och allmän administration (Vasa)

Consultant (external)

HR och allmän administration (Helsingfors)

HR Specialist

HR och allmän administration (Helsingfors)

HR Coordinator

HR och allmän administration (Helsingfors)

Head of Administration in Vasa

HR och allmän administration (Vasa)