Commercial Law

Learn more about research and studies in Commercial Law at Hanken.

The teaching of Commercial Law, both in Helsinki and Vaasa, is oriented towards the practical application of this subject in the business arena. Our teaching and research activities are therefore strongly motivated by actual business practices. We offer a foundation in business and taxation law to all Hanken degree students (both undergraduate and postgraduate) regardless of their major. Our primary areas of commercial law research include corporate finance and corporate governance, tax law, employment law and intellectual property law. 
 
For students who choose to major in Commercial Law we offer a comprehensive law-specific curriculum covering all relevant areas of Commercial Law on all levels (BSc, Msc and PhD). On master's level students can also choose to specialize in Intellectual Property Law. The master's studies in IP Law are very popular and  unique in Finland.

Matti Kukkonen
Professor, Head of Subject

English translation coming soon 

Tax Law

Specializing in tax law in one's master’s degree is an interesting and versatile education for anyone interested in working as a tax economist in companies, with authorities, or within other organizations. You will learn more about the role taxes have in Finnish companies and for entrepreneurs. You can combine tax law with accounting courses. A tax consultant is not only expected to have knowledge of the relevant tax laws, but also a comprehensive understanding of economic contexts and how different tax models can create added value. After an approved internship, the education can provide you with the competence to take the CGR, GRM, and OFR auditor exams.

Market Law

Traditionally, companies' actions in the market are regulated by legislation concerning marketing and consumer protection, as well as laws regarding competition. In recent years, the playing field on which companies operate has radically changed in many ways. The increasing globalization has opened the way to previously inaccessible markets for many companies, and the internet, in combination with technological development, has led to entirely new virtual markets. Companies have found new communication technologies to reach their customers, and new business models have been developed. While the emergence of new communication technologies has raised new legal questions, such as the applicability and suitability of marketing legislation, internet trading raises questions about which country's legislation should be applicable in different situations and consumer protection issues.

Another clear trend in recent years has been branding - the importance of a company's image in the market and the creation of strong brands. Here, extensive knowledge of legal regulation from an international perspective is needed for example because trademark law is harmonized within the EU. In addition to illegal marketing and trademark infringement costing companies dearly, companies can lose enormous sums that may have been spent on the development of legally unsustainable brands. The purpose of the market law specialization is to offer an education program that responds to the need for experts in market law in the marketing industry, at brand agencies, and within companies in general. By combining market law with studies in marketing, a unique expertise is created for today's information and communication society.

Intellectual Property Law

The specialization for intellectual property law concentrates on copyright, trademark law, patent law, and design law in Europe.

studentprofil_hr_johan_wikstrom.jpg

Johan Wikström
Utexaminerad: 2007
Arbetsplats: Ålandsbanken Abp
Arbetar som: Legal Counsel

Hur valde du ditt huvudämne?
- Handelsrätt erbjuder en bredare färdighet än något annat huvudämne på Hanken. Möjligheterna till specialisering inom handelsrätt är väldigt mångsidiga över ett brett spektra från skatterätt till immaterialrätt och arbetsrätt.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Jag har alltid varit intresserad av både ekonomi och juridik, så då jag fick chansen att kombinera mina två intressen till en dynamisk helhet tvekade jag inte. Valet har visat sig mycket lyckat.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Huvudämnets mångsidighet speglar väl min karriär så här långt, med uppgifter inom såväl ekonomiförvaltning, beskattning som advokatbyråvärlden. Handelsrätt stänger inga dörrar, men öppnar många.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- En analytisk förmåga och en insikt om att det viktigaste då man väljer huvudämne är att man väljer det ämne som intresserar mest. Huvudämnet är trots allt inte avgörande för var man hittar sig själv i arbetslivet.

________________________________________________________

 

studentprofil_hr_ina_hovi.jpg

Ina Hovi
Utexaminerad: 2007
Läser en MBA i Sydney, Australien

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag har alltid varit fascinerad av juridik och genom att välja handelsrätt kunde jag förena juridiken med business.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
Valet var helt och hållet baserat på mina egna intressen. Jag sökte mig till Hanken just för att kunna läsa handelsrätt.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Lustigt nog har jag jobbat med helt andra saker sedan examen, bl.a. finans. Men tycker att jag absolut har nytta av huvudämnet, speciellt när det kommer till avtalsförhandling och att överlag förstå sig på legala problem i affärsvärlden.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Allmän förståelse för legala problem i affärsvärlden, avtalsförhandling, färdigheter i att identifiera juridiska problemområden.

_________________________________________________________

 

Lotta Siitari
Utexaminerad år: 2014
Arbetsplats: Danske Bank
Jobbar som: In-house skattespecialist

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag tyckte att affärsjuridik verkade vara ett intressant ämne. I handelsrätt kan man kombinera juridik och ekonomi vilket har gett mig ganska bra färdigheter för att jobba med beskattning.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Jag valde handelsrätt eftersom jag var intresserad av skatterätt. I magisterskedet kan man nämligen specialisera sig i skatterätt, så det var väl största orsaken för mitt val.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?  
- Det mesta lär man sig nog på jobbet, men studierna gav ändå färdigheter med tanke på mitt arbete. Efter studierna har man en helhetsbild över det finska skattesystemet och skattereglerna. Om man inte vet svaret på en fråga, så vet åtminstone i vilken bok eller källa man kan leta information från. Tog också en kurs på Aalto Universitet som handlade om internationell och EU beskattning, vilket också är viktigt med tanke på mitt arbete.

Har du några tips till studerande som funderar på att välja handelsrätt som huvudämne?
- Om man läser handelsrätt som huvudämne så måste man nog orka läsa. Handelsrätt som huvudämne är ganska självständigt arbete, men det lönar sig nog att delta på föreläsningar och casearbeten om sådana finns, på så sätt får man mer utav kursen. Enligt min åsikt lönar det sig att kombinera handelsrätt med till exempel redovisning. Speciellt med tanke på mitt arbete, är dessa två ämnen jätte bra att kunna.