|
Vad handlar huvudämnet Entreprenörskap och företagsledning om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?
|
Magisterutbildningens vikt ligger på företagsledning, tillväxt, affärsutvecklingsfrågor, samt internationalisering och riktar sig till dig som är intresserade av såväl nya såsom ledning av etablerade företag.