Honorary talks med Tore Ellingsen: How to Save the World? – Success and Failure of Humans in Groups

Place
Helsingfors
Room
Maxen
BAnner Tore Ellingsen
Välkommen på frukost och föreläsning med Hankens hedersdoktor professor Tore Ellingsen den 5 mars klockan 8.00!

Varför lyckas vissa länder medan andra kämpar? Varför är vissa företag lönsamma medan rivaler misslyckas? Varför blomstrar vissa äktenskap medan andra slutar i skilsmässa? Dessa frågor kan verka orelaterade, men samhällen, företag och äktenskap har en viktig sak gemensamt: de involverar mer än en individ. De står därför inför samma grundläggande utmaningar. Hur kan man få människor att hjälpa varandra snarare än att skada varandra? Hur kan de använda uppoffringar, samarbete och tvång för att främja det gemensamma bästa?

I denna föreläsning ger Hankens hedersdoktor Tore Ellingsen dig de första stegen för att besvara viktiga frågor kring framgång och misslyckande hos människor i grupp, med hjälp av beteendevetenskaplig spelteori, psykologi och sociologi.

Föreläsningen går på engelska. 

Anmäl dig via denna blankett senast 4.3.