| 08.11.2023

Nya ambassadörer i Hankens förtroendeorgan

En ny mandatperiod har inletts för Hankens External Stakeholder Advisory Board (ESAB), och därmed har även sammansättningen för Hankens ambassadörer förnyats. Hankenambassadörerna ger stöd och råd via sin medverkan i olika organ på Hanken, samt bidrar med att sprida positiva synergier.

Alumner, aktiva i Hankens olika organ och råd, utnämns som Hankenambassadörer och ESAB är ett av högskolans strategiskt rådgivande organ där Hankens alumner är med och stöder verksamheten. Rådet består av representanter från näringslivet och har som uppgift att diskutera utvecklingen av Hanken i ljuset av samhällets och näringslivets behov, med stark betoning på framtida trender och signaler från arbetsmarknaden.

- Vi står inför stora samhälleliga utmaningar vilket på många sätt blir tufft även för Hanken. Utmaningarna får oss dock att utforska nya möjligheter och lösningar för att navigera verksamheten framåt. Det är väldigt värdefullt att våra alumner är med i Hankens rådgivande organ och vi är mycket tacksamma för deras input och perspektiv från arbetsmarknaden. På så vis håller vi en öppen dialog och får inblick i näringslivets behov inför framtiden, säger Ingmar Björkman, Hankens rektor.

Hankens External Stakeholder Advisory Board leds av rektor och det första mötet gick av stapeln i oktober 2023. Mötet fokuserade på Hankens förnyade strategi och vikten av växelverkan mellan högskolan och näringslivet.

Läs mer om Hankens ambassadörer här, där även medlemmarna i ESAB finns med!