Serviceavbrott december: Shibboleth, Moodle mm

Place
Online
Månatlig uppdatering av servrarna

Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.

Läs mera om serviceavbrott på IT-tjänsters sidor

Frågor? help@hanken.fi