FAQ - vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanliga frågor gällande antagningen till den svenskspråkiga magisterutbildningen.

Sidan hoppar ner till svaret då du klickar på en fråga. Har du en fråga du inte hittar svaret på? Kontakta då ansokan@hanken.fi, så svarar vi så kvickt vi kan!

 1. Kan man ansöka till flera huvudämnen?
 2. Hur vet jag ifall jag avlagt tillräckligt med relevanta studier i ämnet jag söker till?
 3. Vilken examen kan man söka in med?
 4. Måste de minst 30 sp relevanta för ämnet vara avlagda inom den behörighetsgivande examen?
 5. Kan jag söka till Hanken fast jag inte gått i svensk skola?
 6. Hur anmäler jag mig till Hankens språkprov?
 7. Kostar det att anmäla sig till Hankens språkprov?
 8. Hur förbereder jag mig till språkprovet? Finns det gamla prov att öva på?
 9. Vad ska jag göra om min högskola inte vill skriva ut ett GPA-intyg?
 10. Varför blev jag inte antagen fast jag uppfyllt alla behörighetskrav?
 11. Hur många antas per år totalt samt ämnesvis?
 12. Får jag mina tidigare studier tillgodoräknade?
 13. Jag vill diskutera antagningsfrågor, hur bokar jag ett möte med Hanken?

 


#1 Kan man ansöka till flera huvudämnen?

Ja, du kan välja upp till två av Hankens huvudämnen på magisternivå då du ansöker. Huvudämnena får även vara på olika studieort (Vasa eller Helsingfors).

#2 Hur vet jag ifall jag avlagt tillräckligt med relevanta studier i ämnet jag söker till?

För att antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst 30 sp i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet du söker till. Dessa 30 sp bör i regel bestå av grund- och ämnesstudier inom huvudämnet.

Hanken tar inte på förhand ställning till relevansen av enskilda kurser eller sökandes bakgrund, dvs. det går inte att kontrollera på förhand ifall man uppfyller kravet. Bedömningen görs av ämnet i fråga och sker enbart under behandlingen av ansökningarna.

Det är upp till var och en sökande att själv göra en bedömning av ens tidigare studier och dess relevans för ämnet. Tips för hur du kan göra detta hittar du här. I ansökan bör man lista alla kurser som man anser vara relevanta.

#3 Vilken examen kan man söka in med?

Du bör ha avlagt minst en lägre högskoleexamen (kandidatexamen), en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänd högskola som motsvarar 180 sp (ECTS). Examen måste inte vara en ekonomisk examen, men du måste ha avlagt minst 30 studiepoäng relevanta för huvudämnet du söker till.

#4 Måste de minst 30 sp relevanta för ämnet vara avlagda inom den behörighetsgivande examen?

Nej, de 30 relevanta studiepoängen måste inte ingå i den behörighetsgivande examen du ansöker med. De 30 studiepoängen kan ingå i en avlagd examen, en halvfärdig examen, öppna universitetsstudier eller en kombination av dessa. Studierna måste vara avlagda vid en erkänd högskola.

#5 Kan jag söka till Hanken fast jag inte gått i svensk skola?

Ja, men kom ihåg du bör uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

#6 Hur anmäler jag mig till Hankens språkprov?

Då du fyller i ansökningsblanketten till Hanken i Studieinfo-portalen kan du kryssa för att du även vill anmäla dig till språkprovet.

#7 Kostar det att anmäla sig till Hankens språkprov?

Nej, Hankens språkprov är avgiftsfritt, men du kan inte anmäla dig till språkprovet om du inte också söker in till Hanken.

#8 Hur förbereder jag mig till språkprovet? Finns det gamla prov att öva på?

Du kan öva till språkprovet genom att t.ex. lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter. Inga tidigare språkprov finns tyvärr till hands.

#9 Vad ska jag göra om min högskola inte vill skriva ut ett GPA-intyg?

Om du inte kan få ett GPA-intyg av din högskola ska du själv beräkna ditt GPA (medeltal) och fylla i det i ansökningsblanketten. GPA beräknas på alla kurser med siffervitsord som ingår i din behörighetsgivande examen. Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

#10 Varför blev jag inte antagen fast jag uppfyllt alla behörighetskrav?

Såsom det framgår på Hankens hemsida Opens in new window  antas man inte automatiskt trots att man är behörig att söka, utan alla behöriga sökande rankas och endast de bäst rankade inom varje ämne antas.

#11 Hur många antas per år totalt samt ämnesvis?

Alla sökande rangordnas ämnesvis baserat på de handlingar som sökande har lämnat in innan ansökningstidens utgång. De bäst rankade antas inom varje ämne. Totalt antas ca 40 studerande per år till magisterstudier på svenska, fördelat på alla ämnen och båda studieorterna. 

Du kan se antagningsstatistik från de tre senaste åren via PDF-dokumentet nedan.


#12 Får jag mina tidigare studier tillgodoräknade?

Du hittar mer om tillgodoräkning av studier på Hankens hemsida Opens in new window . Tillgodoräkning sker alltså först då du blivit antagen till Hanken - det är tyvär inte möjligt att i ansökningsskedet ge något svar gällande hur mycket av dina tidigare studier du kan få tillgodoräknade.

#13 Jag vill diskutera antagningsfrågor, hur bokar jag ett möte med Hanken?

Hanken bokar inte separata möten med ansökande men vi har regelbundna telefontider. Därutöver svarar vi via e-post (ansokan@hanken.fi) så snabbt vi hinner.