| 04.10.2017

Ny nationell digital undervisningshelhet

Tio universitet har gått samman för att förverkliga en digital undervisningshelhet i företagskunnande, LITO (Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus), för studerande inom andra discipliner än ekonomi.

Studierna täcker olika delområden inom företagsverksamhet, stöder företagande och utvecklar studerandenas arbetslivsfärdigheter. Studierna arrangeras på nätet via plattformen www.lito.fi och börjar 2.10.2017 med grunderna i företagsadministration och organisation. Under det första pilotåret har studerandenas antal begränsats till 30 per universitet.

Hanken deltar i projektet med kursen Introduction to CSR som startar 1 november. I kursteamet ingår Yewondwossen Tesfaye, Nikodemus Solitander, Eija Meriläinen och Mikaela Krohn.

- Via projektet får vi värdefull erfarenhet av att genomföra större onlinekurser, vilket är viktigt med tanke på framtida kurser. I år deltar max 300 studerande men redan nästa läsår kan antalet vara flerdubbelt, säger Susanna Taimitarha, LITO-projektkoordinator på Hanken.

Inom LITO erbjuds totalt åtta kurser på fem studiepoäng. Bland dessa kurser kan studerandena själva skräddarsy en helhet som passar deras studiebehov.

-Det här är ett unikt samarbete inom universitetsvärlden i Finland, säger Taina Eriksson, utbildningschef för LITO-projektet vid Åbo universitet. Alla universitet som erbjuder ekonomutbildning har gått samman och ansvarar för olika delar av helheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en miljon euro till det här projektet som koordineras av Åbo universitet.

Mera information:

Susanna Taimitarha
susanna.taimitarha@hanken.fi