Hur ansöker jag?

På denna sida finns korta steg för steg instruktioner för ansökan till Hankens magisterutbildning på svenska 2023.

Ansökan steg för steg

1. Bekanta dig med instruktionerna

 • Bekanta dig med alla instruktionerna för ansökan här på vår hemsida. 
 • Kontrollera att du uppfyller antagningskriterierna.
 • Samla ihop de bilagor som krävs (se vilka bilagor som krävs här)

Har du frågor gällande ansökningsprocessen?

Kolla in vår sida med svar på de vanligaste frågorna! Om du fortfarande efter det undrar över någonting kan du kontakta Hankens ansökningsservice på ansokan@hanken.fi.

2. Fyll i ansökningsblanketten

 • Lämna in din ansökan i studieinfo.fi-portalen under ansökningstiden 15.3-30.3.2023 kl.15.00
 • Du kan ansöka till två ansökningsmål inom den svenskspråkiga magisterutbildningen under en och samma ansökningsomgång.
 • Ladda upp alla bilagor elektroniskt i pdf-format (alternativt Min Studieinfo-länk) direkt i ansökningsblanketten senast den 6.4.2023 kl.15.00

Kom ihåg att dubbelkolla att du uppfyller språkkravet

Hankens magisterprogram har ett språkkrav i svenska. Att prata svenska som modersmål innebär inte att du automatiskt uppfyller språkkravet.

Kontrollera att du uppfyller något av villkoren för att intyga dina kunskaper i svenska - behöver du lämna in en bilaga eller delta i vårt språkprov?

3. Ansökan behandlas

 • Ansökan behandlas först vid enheten för Studier och Antagning och sedan vid ämnet/institutionen. Ifall du blir ombedd att komplettera din ansökan anses din ansökan ofullständig tills du kompletterat den. Uteblir kompletteringen anses du obehörig.
 • Hankens antagningskommittée föreslår på basen av ämnenas bedömning vilka sökande som antas och rektor fattar det slutliga antagningsbeslutet. 

Behörig innebär inte automatiskt en studieplats

Totalt finns det varje år 40 platser inom Hankens svenskspråkiga magisterutbildning. Alla sökande rangordnas ämnesvis enligt de handlingar som sökandena har lämnat in före ansökningstidens utgång. Endast de bäst rankade inom varje ämne antas, i enlighet med hur många nya studerande varje ämne kan ta emot.

Det innebär att även om du uppnår alla kraven för att kunna ansöka till magisterprogrammet får du inte automatiskt en studieplats på Hanken.

4. Resultatet publiceras

 • Resultatet publiceras senast 7.7.2023 på Min Studieinfo och meddelas också per e-post.
 • Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi inte ännu fått ditt slutliga betyg. Då bör du skicka in en bestyrkt kopia på ditt slutliga betyg (alternativ Min Studieinfo-länk) via Studieinfo så fort som möjligt, men allra senast 31.7.2023 kl.15.00.
 • Om du inte blir antagen och upplever att du blivit felaktigt bedömd kan du välja att ansöka om ändring. Om du har frågor gällande ditt antagningsbeslut kan du kontakta oss på ansokan@hanken.fi

5. Ta emot din studieplats

 • Om du blir antagen ska du ta emot din studieplats senast 14.7.2023 kl.15.00, annars förlorar du din studieplats. Alla som antas får anvisningar för hur de ska ta emot sin studieplats i samband med antagningen.
 • Efter att du tagit emot din plats ska du även komma ihåg att göra din läsårsanmälan.

Utexamineras du under våren?

Du kan ansöka till magisterprogrammet även om du inte ännu fått din kandidatexamen. Om du då får en studieplats är du villkorligt antagen.

Då bör du uppvisa ett slutgiltigt betyg före 31.7.2023 kl.15.00 (lämna in slutligt betyg alternativt länk till Min studieinfo, via Studieinfo), annars återtas din studieplats.

Lycka till med din ansökan! Vid frågor kontakta ansokan@hanken.fi.