Hur ansöker jag?

På denna sida finns korta steg för steg instruktioner för ansökan till Hankens magisterutbildning på svenska 2024.

svemag timeline24

Ansökan steg för steg

1. Bekanta dig med instruktionerna

Har du frågor gällande ansökningsprocessen?

Kolla in vår sida med svar på de vanligaste frågorna Opens in new window ! Om du fortfarande efter det undrar över någonting kan du kontakta Hankens ansökningsservice på ansokan@hanken.fi.

2. Fyll i ansökningsblanketten

  • Lämna in din ansökan i studieinfo.fi-portalen under ansökningstiden 13.3-27.3.2024 kl.15.00
  • Du kan ansöka till två ansökningsmål inom den svenskspråkiga magisterutbildningen under en och samma ansökningsomgång.
  • Ladda upp alla bilagor elektroniskt i pdf-format (alternativt Min Studieinfo-länk) direkt i ansökningsblanketten senast den 3.4.2024 kl.15.00

Kom ihåg att dubbelkolla att du uppfyller språkkravet

Hankens magisterprogram har ett språkkrav i svenska. Att prata svenska som modersmål innebär inte att du automatiskt uppfyller språkkravet.

Kontrollera att du uppfyller något av villkoren för att intyga dina kunskaper i svenska - behöver du lämna in en bilaga eller delta i vårt språkprov?

3. Ansökan behandlas

  • Ansökan behandlas först vid enheten för Studier och Antagning och sedan vid ämnet/institutionen. Ifall du blir ombedd att komplettera din ansökan anses din ansökan ofullständig tills du kompletterat den. Uteblir kompletteringen anses du obehörig.
  • Hankens ämnesrepresentatnter bedömer alla sökandes tidigare studier och sökande rankas på basis av deras poäng i den akademiska bedömningen. Rektor fattar sedan det slutliga antagningsbeslutet. 

Behörig innebär inte automatiskt en studieplats

Totalt finns det varje år 40 platser inom Hankens svenskspråkiga magisterutbildning. Alla sökande rangordnas ämnesvis enligt de handlingar som sökandena har lämnat in före ansökningstidens utgång. Endast de bäst rankade inom varje ämne antas, i enlighet med hur många nya studerande varje ämne kan ta emot.

Det innebär att även om du uppnår alla kraven för att kunna ansöka till magisterprogrammet får du inte automatiskt en studieplats på Hanken.

4. Resultatet publiceras

  • Resultatet publiceras senast 4.7.2024 på Min Studieinfo och meddelas också per e-post.
  • Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi inte ännu fått ditt slutliga betyg. Då bör du skicka in en bestyrkt kopia på ditt slutliga betyg (alternativ Min Studieinfo-länk) via Studieinfo så fort som möjligt, men allra senast 31.7.2024 kl.15.00.
  • Om du inte blir antagen och upplever att du blivit felaktigt bedömd kan du välja att ansöka om Opens in new window ändring. Om du har frågor gällande ditt antagningsbeslut kan du kontakta oss på ansokan@hanken.fi

5. Ta emot din studieplats

  • Om du blir antagen ska du ta emot din studieplats senast 11.7.2024 kl.15.00, annars förlorar du din studieplats. Alla som antas får anvisningar för hur de ska ta emot sin studieplats i samband med antagningen.
  • Efter att du tagit emot din plats ska du även komma ihåg att göra din läsårsanmälan Opens in new window .

Utexamineras du under våren?

Du kan ansöka till magisterprogrammet även om du inte ännu fått din kandidatexamen. Om du då får en studieplats är du villkorligt antagen.

Då bör du uppvisa ett slutgiltigt betyg före 31.7.2024 kl.15.00 (lämna in slutligt betyg alternativt länk till Min studieinfo, via Studieinfo), annars återtas din studieplats.

Lycka till med din ansökan! Vid frågor kontakta ansokan@hanken.fi.