Nyttiga länkar

FöretagsFinland Opens in new window - Information, anvisningar, verktyg och offentliga företagstjänster som hänför sig till grundande av företag samt bedrivande och utvecklande av företagsverksamhet

Mitt FöretagsFinland Opens in new window - En elektronisk webbarbetsplats som byggs upp utifrån användarens profiluppgifter. Via webbarbetsplatsen kan du sköta ärenden som hänför sig till grundande av företag och företagsverksamhet.

Företagstolken Opens in new window - verktyg för planering och utveckling av företagsverksamheten.

Netsmart Opens in new window - en guide för dig som vill använda webben som verktyg i ditt arbete

Patent- och registerstyrelsen Opens in new window

Expert- och rådgivningstjänster:

Startia Opens in new window - Vasaregionens nyföretagarcentrum

Uppfinningsstiftelsens produktledstjänst Opens in new window - riksomfattande och avgiftsfri experttjänst som erbjuder rådgivning och stöd vid utvecklandet av uppfinningar

Närings- Trafik och Miljöcentralen Opens in new window

Tekes Opens in new window

Finansieringsformer och finansiärer:

Vaseks webbsida Opens in new window hittar du information om olika finansieringsmöjligheter och en förteckning över både offentliga finansiärer och riskkapitalister.