Att leda för tillväxt och välmående

Att leda för tillväxt och välmående är ett av Hankens styrkeområden.

Inom styrkeområdet Att leda för tillväxt och välmående fokuserar forskarna på ledning av mänskliga resurser och entreprenörskap och intresserar sig framförallt för hur välmående kan ses som en väg till bättre resultat för såväl individen, gruppen som organisationen.

Gruppens kärnkompetenser handlar om hur ledarskap och HR praxis påverkar olika former av välmående och hur välmående i sin tur påverkar hur anställda och entreprenörer presterar. Gruppens medlemmar fokuserar framförallt på psykologiskt välmående (till exempel stress, engagemang och passion) och socialt välmående (till exempel personrelationer och arbetsklimat) som mekanismer som påverkar resultat och tillväxt.

  • Vetenskapliga delområden: ledarskap, personalledning (HRM), organisationsbeteende, entreprenörskap
  • Vetenskapliga forskningsområden: ledarskap, högpresterande arbetspraktiker, välbefinnande, inkludering, meningsfullt arbete, talangledning, engagemang, företagarpassion, medveten närvaro, stress, entreprenörers stressorer, mobbning på arbetsplatsen, organisatorisk rättvisa, organisatorisk identitet, personalens arbetsattityder, entreprenörsprocesser, karriärvägar, könsdiskriminering, personalomsättning, ’people analytics’, prestationsledning
  • Vetenskapliga forskningsmetoder: kvantitativa metoder, enkäter, tillväxtmodellering, kvalitativ forskning, kvasi-experimentell design, laboratorieexperiment, interventionsstudier, blandade metoder