| 17.01.2023

Hanken får omfattande EU-finansiering för att göra transportnät mer hållbara

Fartyg som kör med full frakt fotat uppifrån
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats 377 000 euro i EU-finansiering för ett projekt gällande godstransportnätverkens hållbarhet i Europa.
– Våra transportnät har aldrig varit så känsliga för störningar som de är i dag. Vi vill göra nätverken mer resilienta för framtiden, säger forskardoktor Sarah Schiffling på Hankens Humlog-institut.

Finansieringen är en del av Horizon Europe-projektet ReMuNet (Resilient Multimodal Transport Network) som pågår från 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Huvudorsakerna till att våra transportsystem är så sårbara i dag är välkända för oss alla: coronaviruspandemin, kriget i Ukraina och klimatförändringen.

– Förra sommaren var till exempel så varm att stora floder som Rhen torkade ut. Godstransporter fick flyttas från de stora fartygen till vägarna, vilket inte är det mest miljövänliga alternativet. Också mindre lokala störningar på grund av klimatförändringen förekommer, som till exempel ett ökat antal skogsbränder, översvämningar och jordskred. Vårt projekt tittar på hur vi kan tillhandahålla bättre transportalternativ i Europa när de här problemen uppstår, förklarar Sarah Schiffling.

Fokus på centrala transportleder över hela Europa

Projektet ska ta reda på hur motståndskraftiga olika transportsätt är och fokuserar på några av de stora transportlederna i Europa, från Nederländerna till Svarta havet på Rhen och Donau, och på transporter från Nordsjön till Östersjön. Forskarna på Hanken kommer bland annat att skapa en typologi för olika störningar. 

Senare i projektet genomför de en fallstudie om hur humanitärt bistånd levereras till Ukraina med hjälp av väg-, järnvägs- och vattenleder. Forskarna kommer då att redogöra för störningar som förekommer i en krigszon.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan olika organisationer i Finland, Danmark, Belgien, Tyskland och Österrike. Aktörer som hamnen i Wien, danska Röda Korset och Finlands Meteorologiska Institut deltar och projektet leds av Aachens universitet i Tyskland. 

– Förutom att titta på kortsiktiga lösningar vill vi också titta på långsiktiga trender. Det meteorologiska institutet kommer att hjälpa oss göra upp modeller på vad som händer under kommande decennier; hur klimatet kommer att fortsätta påverka våra transportnät i framtiden.

Målgrupperna för projektet är bland annat politiker, infrastruktur- och transportleverantörer samt humanitära organisationer. Sarah Schiffling påminner ändå att de här frågorna påverkar oss alla.

– Störningarna kommer inte att bli färre, tvärtom. Detta är en världsomspännande fråga som vi måste lära oss att hantera. Men vi försöker här lägga grunden för hur vi trots allt kan hålla i gång de globala transportsystemen.

Anna Aminoff, Sarah Schiffling, Mimmi Pöysti och Gyöngyi Kovacs
Projektteamet på Hanken: biträdande professor Anna Aminoff, forskardoktor Sarah Schiffling, projektkoordinator Mimmi Pöysti och professor Gyöngyi Kovács

Text: Jessica Gustafsson