| 05.07.2022

Antagningsresultatet har nu publicerats för kandidatutbildningen 2022  

Välkommen nya studenter 2022
Resultatet från ekonomernas gemensamma urvalsprov i juni har nu publicerats för Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa.  

Du hittar resultaten i Min Studieinfo-tjänsten Opens in new window .

I den gemensamma ansökan kan man antas till kandidatutbildning på basis av finländskt studentexamensbetyg (60 procent) eller på basis av urvalsprov (40 procent). Dessutom reserveras 70 procent av nybörjarplatserna för förstagångssökande. Sammanlagt erbjuds 258 nybörjarplatser till båda studieorterna år 2022. Utöver det erbjuds 30 nybörjarplatser inom ämnet nationalekonomi i Helsingfors.

Därtill har Hanken för andra gången antagit en grupp studenter i en separat antagning på basis av gymnasiebetyg från Sverige. I år antogs också studenter både via Snabbleden och på basis av studier vid Öppna universitetet, sammanlagt 35 personer.

Blev du antagen till Hanken 2022? Grattis till studieplatsen! Vi inleder studierna på plats på Hanken i slutet av augusti. Läs mera om studiestarten och allt du behöver veta inför dina studier på webbsidan för nya studenter.

Är du på reservplats? Du kan följa med dina antagningsresultat elektroniskt i Min Studieinfo-tjänsten Opens in new window . Om du är på reservplats kan du ännu bli antagen fram till den 2.8.2022 kl. 15.00. Följ noggrant med din e-post och kolla även skräpkorgen!

Fick du ingen studieplats? Ta då en titt på vårt Snabbledspaket, där man avlägger grundkurser i ekonomiska vetenskaper, totalt 26 studiepoäng, under ett läsår via Öppna universitetet. Om du får minst vitsord 4/5 i alla kurser samt uppfyller Hankens språkkrav i svenska kan du få en studieplats följande höst. Läs mera om Snabbleden på Hankens webb och sikta in dig på ekonomiekandidatstudier hösten 2023!

Kontakta Hankens ansökningsservice för mer information, kontaktuppgifter hittar du här