| 19.05.2022

Hanken-enkät om hållbar utveckling i studierna

Tisdagen 24.5 kommer vi att skicka ett textmeddelande till dig som examensstuderande på Hanken för att be om feedback om dina studier och hållbar utveckling vid Hanken.

Enkäten skickas ut som sms via appen Annie. Innan enkäten skickas ut får du ett sms där vi informerar om att enkäten kommer att skickas ut via samma nummer och med en länk till den här nyheten.

I enkäten får du ta ställning till fem olika påståenden på en skala på 1–5. För de fyra första påståenden gäller 1= helt av annan åsikt och 5=helt av samma åsikt. Skalan för sista påståendet är i dagar, 0 = noll dagar, 3 = tre dagar, 5 = fem dagar.

Syftet med enkäten är att få insikt i studerandes syn på hur hållbarhet har integrerats vid Hanken, med speciellt fokus på utbildningen. Resultaten stöder uppföljningen av Hanken hållbarhetsarbete och används som stöd för att utveckla det arbetet som redan görs.

Tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät!

Frågor kan riktas till prme@hanken.fi.